Dokumentacija

28.10.2016.
Ugovor

Ugovor o čišćenju i održavanju higijene

Ukoliko želite da sklopite saradnju sa našom firmom, neophodno je da preuzmete ugovor koji se nalazi u prilogu, popunite ga sa Vašim podacima (možete ga popuniti […]
28.10.2016.
Sklapanje ugovora

Ugovor o pružanju usluga održavanja

Ukoliko želite da sklopite saradnju sa našom firmom, neophodno je da preuzmete ugovor koji se nalazi u prilogu, popunite ga sa Vašim podacima (možete ga popuniti […]